DUUR EN FREQUENTIE

De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek. Soms kan 1 gesprek voldoende zijn om terug de juiste richting te vinden. Complexere vragen of problemen nemen meestal langere tijd in beslag. Zowel duur als frequentie worden in onderling overleg bekeken.

KOSTPRIJS

Individuele sessie: 50 min. - €60. 

Gesprekken met meerdere gezinsleden: 

eerste gesprek: 80 min. - €80
verdere gesprekken: 50 min. - €60 of a rato van de nodige tijd

Op vraag zijn huisbezoeken en afspraken op locatie mogelijk. O.w.v. vervoerskost en - tijd wordt hiervoor €0,50/kilometer in rekening gebracht.

TERUGBETALING

Het RIZIV betaalt tot op heden nog geen prestaties van psychologen en orthopedagogen terug. De meeste mutualiteiten voorzien een beperkte tegemoetkoming die vaak afhankelijk is van leeftijd, aanvullende verzekering etc. Ik voldoe aan alle voorwaarden voor de beschreven tussenkomsten (opleiding en samenwerkingsovereenkomst).