top of page

Werkwijze

Algemeen

De meeste informatie die je op deze site vind, gaat over de manier van werken van Ellen. O.w.v. de grote vraag naar goede hulp ben ik op zoek gegaan naar een collega, waar ik veel vertrouwen in heb. Die vond ik in de persoon van Wendy Tulkens die ik al vele jaren ken. Meer informatie over haar manier van werken, de thema's waarin zij gespecialiseerd, vind je op de pagina 'over Wendy'.

Duurzame evolutie door gecombineerde aanpak

De laatste jaren is mijn therapeutisch werk sterk geëvolueerd. Over de weg hiernaar toe kan je meer lezen bij het stukje over mezelf op de website.

Ik merk dat er veel duurzamere evoluties tot stand komen wanneer we naast het stilstaan bij hoe gedachten je kijk op dingen bepalen en emoties kunnen sturen, ook de gewaarwordingen van je lichaam hierbij betrekken. Dat klinkt misschien vreemd wanneer je hier nog niet mee vertrouwd bent. Laat het je niet afschrikken, niks moet, maar weet dat ik die kijk steeds bij heb. Meer nog, steeds vaker staat het vertrekken vanuit wat je lichaam vertelt centraal in de therapie en groeien van hieruit nieuwe inzichten, plannen en of dromen.

Ik gebruik hiervoor verschillende methoden. Brainspotting (Homepage - Brainspottinggebruik ik vaak als belangrijk onderdeel van de therapie. Dit is een heel open model waar ik andere methoden mee kan combineren, zoals TRE (Wat is TRE - TRE Belgium (tre-belgium.com), maar ook focusing, elementen uit Somatic Experiencing, polyvagale inzichten, enz. 

In mijn ervaring is ruimte geven aan wat er nu is, aan wat er leeft in je lichaam, gedachten en gevoel essentieel om ruimte te creëren voor groei. Vandaar de naam van de praktijk ‘Zijn & Worden’. Vanuit wat is, ruimte maken om te worden wie/wat jij wil.

Daarnaast ben en blijf ik een systeemtherapeut, die een persoon steeds ziet als een knooppunt van relaties waarin verschillende invloeden, soms ook intergenerationeel, samenkomen.)

Oplossingsgericht

Ook uit mijn oplossingsgerichte cognitieve therapie-opleiding neem ik belangrijke elementen mee. Centraal in het oplossingsgerichte gedachtegoed staat het uitgangspunt dat elke mens autopoëtische (‘zelfhelende) capaciteiten heeft. Door het werken met Brainspotting en TRE ben ik hier alleen nog meer van overtuigd geraakt. Mensen zijn, omringd in een veilige setting en/of in aanwezigheid van een veilige andere, zelf tot herstel en groei in staat.


Therapie duurt zo kort mogelijk, maar anderzijds ook zo lang als nodig is. Hier zijn moeilijk termijnen op te plakken. Cliënten kiezen steeds zelf, meestal in samenspraak, wanneer ze de therapie willen afronden. Soms ronden mensen af en nemen ze na een langere tijd opnieuw contact op. Dat mag steeds. Meestal is dit niet zozeer een ‘herval’ als wel een nieuwe vraag of nieuwe ‘laag’ waar iemand mee aan de slag wilt.


Het analyseren van de klachten staat niet centraal in mijn werk. Dit wil niet zeggen dat er niet vertrokken kan worden uit wat moeilijk loopt. Soms kan inzicht in het ontstaan nuttig zijn, maar vaak is dit moeilijk te vinden, vraagt dat heel veel tijd en blijft het vooral giswerk. Het geeft veel meer energie om te verkennen waar je naartoe wil, wat je in de plaats wil.

Binnen of buiten

De groene omgeving waarin ik werk, maakt het mogelijk om ook gesprekken buiten te laten doorgaan. Wie praten niet zo ziet zitten, vindt dit vaak makkelijker al wandelend. Fysiek in beweging zijn, brengt je ook psychisch in beweging. Een kans voor wie er zin in heeft.

De weg naar ...

Vanuit het verwerken van wat er aan ervaringen opgeslagen ligt in je lichaam, kan je je stap voor stap bevrijden uit een cyclus van re-activiteit. Hiermee bedoel ik steeds in dezelfde patronen vervallen die je eigenlijk niet wil. 
Er ontstaat meer openheid en vrijheid om in tal van situaties (gezin en familie, collega’s, werk, vriendschappen) anders met dingen om te gaan. 
Je vindt meer rust bij jezelf en komt dichter bij je intuïtie, naast je ratio. Tegelijkertijd heeft dit ook effect op je omgeving (kinderen, partner, familie, collega’s, …).

bottom of page